لایسنس رایگان نود32 و اسمارت سکوریتی 9-10و 4-8

لایسنس رایگان نود32 و اسمارت سکوریتی 9-10و 4-8

به روز بودن و دریافت آپدیت های آنتی ویروس ها بهترین راه مقابله با تروجان و بدافزارهاست، در این مطلب کدها و لایسنس رایگان آپدیت آنتی ویروس nod32 و smart security نسخه های 9و 10 و نسخه موبایل به نفکیک آورده شده است.

تاریخ دریافت آپدیت ها از 23 ماس 2018 تا 23 آوریل 2018 معتبر است.


SMART SECURITY 9, 10

Activation keys

VPF6-XH5D-AVXS-3P68-UAD7

EJ6W-X57F-BNUT-TUVF-XRDJ

H7TT-XR7P-N3KE-8RBM-VKFM


ANTIVIRUS Node32 9, 10

Activation keys

6N26-XJG8-2T35-4DR5-4B7S

AETB-X4A3-2A7A-BT45-8R6S

2NP2-XD65-5FBA-G3B6-6SPP


SMART SECURITY 4-8

Username Password
TRIAL-0219690780 xt9bcjus55
TRIAL-0219689672 d6a22e44xm
TRIAL-0219689669 8atj7bkne9

ANTIVIRUS 4-8

Username Password
TRIAL-0222907730 98n3rjt6xu
TRIAL-0222907724 9j35mph3rj
TRIAL-0222907728 rn6evt7923

MOBILE SECURITY

VGJS-XRN3-NJJX-2XA2-HUWD

HC26-XNGK-XU67-86EK-47KU

8C7C-XWKW-76S4-AXRN-P94E